Ankerwijs Academie

Ankerwijs Academie

E-learning-platform

Nieuws

Ankerwijs Academie

De nieuwe website van Ankerwijs Academie wordt zeer binnenkort voorgesteld!

Geschiedenis & Visie

Omdat wij bij Ankerwijs geloven dat je nooit volleerd bent, hebben we in het schooljaar 2018-2019 de “AnkerwijsAcademie” opgericht.

De Ankerwijsacademie is een samenwerking tussen de cel ICT, de cel Onderwijs van Ankerwijs vzw en enkele externe partners.

In de Ankerwijsacademie proberen we een breed aanbod aan bijscholingen aan te bieden.  We proberen ook goed te luisteren naar het werkveld om in te spelen op de noden van de collega’s.  Zo zijn er bijscholingen…

  • over digitale vaardigheden (van de collega’s, maar ook van de leerlingen)
  • over didactische vaardigheden
  • die eerder thematisch zijn (bv. rouwen, mediawijsheid, …)

In de voorbije jaren hadden we vooral fysieke bijscholingen die doorgingen in het Ankerwijshuis of op één van onze scholen.  Sinds maart 2020 organiseren we ook webinars.

In 2021 willen we met de AnkerwijsAcademie een stap verder gaan: we willen nascholingen aanbieden die leerkrachten op hun eigen tempo en op het moment dat ze zelf kiezen kunnen volgen.  Vandaar ons eigen E-learning-platform, AnkerwijsAcademie.be.

Het AnkerwijsAcademie-Team